Agregaatide sõlmede ja detailide taastamine

Agregaatide sõlmede ja detailide taastamine

Taastame ja remondime militaar- ning eriotstarbeliste agregaatide sõlmesid ning detaile, mida ei ole enam võimalik uuenda tellida või on tootmisest maha võetud.