Tööjõu rent

Tööjõu rent

Pakume sertifitseeritud ning kogemustega spetsialiste. Meie teenuste sihtrühmaks on ettevõtted, kus tekib lühiajaline või ajutine vajadus erialaste spetsialistide järgi, tuleb kiiresti värvata personali või on puudus oma ala spetsialistidest.

Pakume sertifitseeritud eriala spetsialiste järgmistes valdkondades:

autoremondilukksepp;
automaaler;
autoelektrik;
keevitaja;
ehitus- ja mööblitisler;
tõstuki- ja traktorijuht;
Eesti-siseste ja rahvusvaheliste vedude autojuht.

Meil on olemas töötajate kvalifikatsiooni tõestavad kutsetunnistused, sertifikaadid ja erialane kogemus eelmainitud teenuste osutamise alal. Teenuste kvaliteedi garanteerib järeleproovitud ja laiaulatuslik koostööpartnerite võrgustik.

Koostöö lähtepunktiks on tõeline partnerlus. Pakume oma koostööpartneritele usaldusväärseid, pädevaid ja kogenud eriala spetsialiste. Viime Teid kokku sobivate inimestega. Vajadusel kujundame ühiselt sobiva meeskonna, kes aitab Teil saavutada eemärke ja kujundada äri just selliseks, nagu Te seda soovite. Meie eesmärk on saavutada väga hea ja mõõdetav tulemus kõigi meie tegevusega seotud osapoolte jaoks.