Sõidukite projekt 2018

Militaarsõidukite hooldus ja remont

BDT OÜ teostas 2018. aastal Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega sõlmitud lepingu alusel Mercedes Benz Unimog U1300L ja Mercedes Benz G 250 GD transpordi Saksamaalt Eestisse ning remondi ja hoolduse. Projekti käigus läbisid kõik sõidukid põhjaliku hoolduse vastavalt tootjatehase nõuetele koos kõigi töövedelike vahetusega. Lisaks läbisid sõidukid vastavalt vajadusele taastusremondi, mille käigus vahetasime kõik purunenud või kulunud detailid ning vahetasime vastavalt vajadusele veoplatvormid ja veoruumi katted.