Privaatsustingimused ja küpsised

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Baltic Defence & Technology OÜ (edaspidi Baltic Defence & Technology) veebilehel https://baltic-deftech.ee/ (edaspidi veebileht).

Mõisted

Kasutaja – kasutaja on isik, kes külastab baltic-deftech.ee veebilehte või edastavad Baltic Defence & Technology’le omalt poolt infot. Näiteks e-posti või veebilehe kontaktvormi kaudu ühenduse võtmine.
Isikuandmed – isikuandmed on igasugune info, mis on kasutaja veebilehel Baltic Defence & Technology’le enda kohta teada andnud.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Isikuandmete kogumine
Baltic Defence & Technology kogub isikuandmeid järgmises koosseisus:

 • nimi, ettevõtte nimi, telefon ja e-posti aadress – kasutaja poolt kontaktvormi kaudu kirjutamisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analytics.

Isikuandmete kasutamine
Baltic Defence & Technology kasutab isikuandmeid järgnevatel põhjustel:

 • teenuse osutamiseks – hinnapäringutele vastamiseks, kasutajatega suhtlemiseks, arvete saatmiseks;
 • veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks;
 • juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine);
 • kasutajakogemuse parendamiseks.

Isikuandmete vastutav töötleja
Baltic Defence & Technology (Baltic Defence & Technology OÜ, reg.nr 12321258, asukoht Vana Narva mnt. 30/1, 74114, Maardu, Eesti) on isikuandmete vastutav töötleja.

Isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele
Baltic Defence & Technology kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • veebilehe majutust;
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus
Baltic Defence & Technology säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.
Kasutaja nõusolekuta ei väljastata andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.
Kasutaja isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Baltic Defence & Technology organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Kasutaja õigused
Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta;
 • oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Vastavast soovist palume teavitada meid e-posti teel aadressil info@balticdefencetech.eu või helistades üldtelefonile +372 5517606.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Küpsised

Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutame Baltic Defence & Technology veebilehel küpsiseid.
Kasutades Baltic Defence & Technology veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis saadetakse veebiserveri poolt ning salvestatakse kasutaja veebilehitsejas, mobiiltelefonis või muus seadmes. Tänu küpsistele töötavad meie veebilehel paljud funktsionaalsused ning nende abil saame pakkuda paremat kasutusmugavust.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada varasemalt kasutaja poolt tehtud valikute meelde jätmiseks (näiteks keelevalik) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
  Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab siit:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Safari: https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/sfri11471/mac

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Baltic Defence & Technology veebileht Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta. Kasutajate IP-aadress on anonümiseeritud kujul.
Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Privaatsustingimuste muutmine

Baltic Defence & Technology jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust e-posti teel aadressil info@balticdefencetech.eu või helistades üldtelefonile +372 5517606.